Co zrobić z popiołem z kominka, pieca?

Nie tylko opakowania papierowe czy plastikowe są uznawane za produkowane w gospodarstwach domowych odpady komunalne. Takim odpadem jest również popiół, z czego jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Tymczasem popiół powinien być także właściwie przechowywany oraz utylizowany.

Popiół jest pozostałością po spaleniu paliwa stałego lub ciekłego. Jest to produkt otrzymywany poprzez działanie wysokiej temperatury. Spalanie niektórych paliw (między innymi węgla kamiennego) prowadzi do powstawania radioaktywnego popiołu. W takim produkcie znajdują się ciężkie izotopy promieniotwórcze, które mogą być przyczyną wielu konsekwencji zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia ludzkiego.

W wyniku spalania roślin powstaje natomiast popiół, który może stanowić cenny nawóz mineralny. Takie nawozy znajdują zastosowanie między innymi w rolnictwie. Zazwyczaj do palenia w kominkach oraz piecach wykorzystujemy drewno uzyskiwane z drzew liściastych. Taki popiół również może być z powodzeniem stosowany jako nawóz dla roślin występujących w naszym przydomowym ogrodzie. Wykorzystywanie popiołu jest dość powszechne. Można go rozsypywać bezpośrednio lub po prostu dodać do kompostu.

Zupełnie inaczej przedstawia się jednak sytuacja, kiedy do palenia w piecu lub kominku wykorzystywany jest węgiel, miał węglowy lub brykiet. W takich przypadkach konieczne jest nie tylko regularne usuwanie popiołu, ale również jego właściwe magazynowanie. Wiele osób ma ponadto poważny dylemat związany z tym, gdzie należy go wyrzucać.

Popiołu powstałego na skutek spalania węgla lub innego tego rodzaju surowca nie można wyrzucać gdziekolwiek. Taki popiół powoduje bowiem zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby. Najlepszym rozwiązaniem jest wyrzucanie popiołu do specjalnego kontenera (takie pojemniki ustawiane są w wielu miejscowościach).

Niektórzy popiół wykorzystują do utwardzania dróg lub do posypania oblodzonych powierzchni. Niestety za takie postępowanie może stać się przyczyną dość wysokiej kary pieniężnej. Zakaz wysypywania popiołu jako odpadu komunalnego znajdziemy między innymi w ustawie o odpadach. Niedopuszczalne jest również wyrzucanie go do przydrożnych rowów, rzek oraz rozsypywanie na polach.

Właściwa utylizacja popiołu jest tak samo ważna jak unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zwłaszcza tych niebezpiecznych. Popiół w swoim składzie również zawiera wiele szkodliwych składników, które po przeniknięciu do atmosfery mogą powodować poważne choroby dróg oddechowych oraz wiele innych dolegliwości.